Vista aèria de Vilamaniscle

Vista aèria de Vilamaniscle

L’ajuntament de Vilamaniscle (Alt Empordà) ha renunciat al programa Viure al Poble que, mitjançant fons de la Generalitat i de la Unió Europea -12 milions d’euros en total-, preveu millores urbanes a una vintena de petits pobles de les comarques gironines, i d’altres s’ho estan pensant. El motiu és la manca de capacitat pressupostària per aportar-hi Ia part que els correspon i també el retard en el pagament dels fons a través de la Generalitat. Vist que no tothom hi pot accedir i que la majoria de projectes tenen una orientació turística, sembla que aquest programa es preocupa més de potenciar pessebres que d’aconseguir que els petits pobles siguin atractius per a viure-hi.